IYT

Başlık Yazar Tıklamalar
RIB Master (MCA) /images/docs/spb-rib-master.jpg tarafından yazıldı. Tıklamalar: 5061
Powerboat Master /images/docs/powerboat-skipper.gif tarafından yazıldı. Tıklamalar: 6567
Yachtmaster Coastal Tansel Yuzer tarafından yazıldı. Tıklamalar: 8567
Yachtmaster Offshore /images/docs/ymo-cert-sample.png tarafından yazıldı. Tıklamalar: 8754
VHF (TELSİZ) Tansel Yuzer tarafından yazıldı. Tıklamalar: 7254
ICC & CEVNI Tansel Yuzer tarafından yazıldı. Tıklamalar: 6744
Bareboat Skipper Tansel Yuzer tarafından yazıldı. Tıklamalar: 8520
Flotilla Skipper Tansel Yuzer tarafından yazıldı. Tıklamalar: 6913
International Crew Tansel Yuzer tarafından yazıldı. Tıklamalar: 6889
International Yacht Training Tansel Yuzer tarafından yazıldı. Tıklamalar: 32182