Image

Yachtmaster Offshore

IYT Worldwide Yachtmaster Offshore sertifikası, 24 metre uzunluğa kadar yelken ve/veya motorlu teknelerin, 150 deniz mili açıkta komutasını alabilmek için verilen rekreasyonel bir yetkinlik sertifikasıdır. Beş gün sınıf teorisi ve altı gün yelken veya beş gün motor için pratik su üzeri sınavı da dahil olmak üzere kapsamlı bir teori ve uygulamalı kursun bir parçasıdır. Bu sertifikayı almak için gereken minimum yaş 18'dir.


Kurslar, rekreasyonel yatçılar ve en iyi denizcilik niteliklerini elde etmek isteyenler için en yüksek standartta denizcilik eğitimi sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bir yatı komuta etme konusundaki bilgi ve deneyimlerini genişletmek, güvenlerini artırmak isteyenler için idealdir. Bu kursları alanlar için, beş günlük STCW Temel Güvenlik eğitim kurslarının tamamlanması zorunlu değildir, ancak şiddetle önerilir. Beş günlük STCW kursu, yangın söndürme, denizde hayatta kalma, ilk yardım ve kişisel güvenlik ve sosyal sorumlulukları kapsar.

Önemli olan, IYT sertifikasının dünya genelinde kullanılabilen bir nitelik olduğunu anlamaktır. Bu nedenle, diğer eğitim kuruluşlarından farklı olarak, IYT, A ve B bölgelerinde IALA yönetmeliklerinin, Kuzey ve Güney yarıkürelerindeki hava sistemlerinin, Akdeniz ve Kuzey Amerika için gelgit hesaplamalarının ve tropikal dönen fırtınaların etkilerinin anlaşılmasını ısrarla talep etmektedir.

Yachtmaster kursları acemiler için değildir. Bu altı günlük kapsamlı, yüksek seviyeli karada temelli kurs, değerlendirme kağıtlarını ve yazılı sınavları içerir. Adaylara, sunulan resmi eğitimlere ek olarak önemli miktarda özel çalışma ve farklı kruvaziyer deneyimi gerektiği konusunda tavsiyede bulunulur.

IYT'nin Yachtmaster Offshore Yelken Sertifikası, 80 metrekare/861 fit kareden daha büyük bir yelken alanına sahip bir yelkenli teknenin komutasını kapsar. Lütfen buradaki resmi açıklamayı inceleyin.

Image

Adaylar ya tanınmış bir VHF Radyo Operatörleri Sertifikası sahibi olmalı ya da tam IYT VHF-SRC Deniz Haberleşme kursunu almalıdır ve okul bu sertifikayı Flotilla Skipper Uygunluk Sertifikası için sipariş verirken yerleştirmelidir.

Kursa başlamak için

Gerekli koşullar

1. Aktif bir mürettebat üyesi olarak denizde bir yatta 50 gün geçirmiş olmak. Bir gün, ardışık 24 saatlik bir süreyi ifade eder. Bir gün, bir adayın seyir sırasında birkaç saatliğine yatı terk etmesiyle geçersiz hale gelmez ancak bir yatta uzun süre demirlemesi veya bağlanması mümkün olan herhangi bir limanın - doğal veya yapay - dışında bir gemide olmak olarak tanımlanır.

2. Bir yatta seyir halinde (güç veya yelkenli) 3.000 mil kaydetmiş olmak. Bu mesafe gerçek seyahatlerde veya geçişlerde kaydedilmelidir, ancak kısa gün gezileri sayılmaz. En az 2.000 mil kıyı seyirleri üzerinde tamamlanmış olmalıdır ve adayın gerçek gemi işletmesi zamanının önemli olması gerekmektedir.

3. Bir yatın aktif bir mürettebat üyesi olarak gece boyunca 30 saat nöbet tutmuş olmak. Bu gece deneyiminin en az altı saati, adayın geminin kaptanı / nöbetçisi olarak hareket ettiği zamanlardan oluşmalıdır. "Gece", bu bağlamda gün batımı ile güneş doğumu arasındaki zaman olarak tanımlanır.

4. Yat işlevlerini güvenli bir şekilde yerine getirmesine izin veren bir tıbbi muayene ve renk körlüğü görme testi yapmış olmak. Bu, diğer gemilerin ışıklarını ve işaretlerini ve tipik hava koşullarında seyir işaretlerini görebilmesini ve ayırt edebilmesini sağlar ve kendisi, diğer mürettebat üyeleri veya geminin güvenli işletmesi için bir risk oluşturmaz.

5. VHF Deniz Telsiz İşletmecisi kursuna altı saat katılmış olmak ve güvenli bir şekilde bir VHF deniz telsizi işletme genel kurallarını ve prosedürlerini bilmek. Geçerli bir VHF sertifikanız yoksa, bu kurs pratik kursa katılmadan önce yatta veya sınıfta yapılabilecektir.

Final sınavından önce, minimum deniz süresi karşılanmış olmalıdır.

Ehliyet Limitleri

ve Geçerlilik Limitleri

  • 24 metre uzunluğundaki geminin kontrolü
  • 150 mil açıkta
  • Ticari amaçlar için değil

Sınav Hangi Bileşenlerden Oluşur?

Kursum sırasında yazılı teorik sınavlar gerçekleştirilecektir. Final sınavı ise bir yat üzerinde sözlü ve pratik bir testtir. Adayların yeterli seviyede tekneyi idare etme, bağlama ve demirleme konusunda güven düzeyini göstermeleri gerekmektedir. Adaylar müfredatın içerdiği herhangi bir konuda sınanabilir ve bugüne kadar yaptıkları yatçılık deneyimleri hakkında sorgulanabilirler.

Sınav görevlisi, bir adayın gerekli standartları karşılamadığını düşünürse, bir sertifika verilmeyecektir. Bu durumda, başarısızlık nedenlerini belirten ve başarıya ulaşmak için alınabilecek düzeltici önlemleri öneren bir gizli rapor adaya gönderilecektir. IYT Worldwide Yachtmaster Offshore kursunu tamamlamak, sınavı geçmek ve sertifikanızı almak için bir garanti değildir.

Kayıt için nasıl başvurabilirim?

Bu kursu sunan herhangi bir katılımcı IYT Worldwide Partner Okulu'na başvurabilir. IYT Worldwide Yachtmaster sertifikasyon kurslarına başvurmak için, detaylı bir yatçılık özgeçmişi değerlendirme yapılması için IYT eğitim okulunuza gönderilmelidir.

Yukarıdaki yatçılık deneyiminin doğrulanması adayın yelkenli kaptanı tarafından imzalanmış orijinal bir belge olmalıdır. Adaylar, kaptan olarak görev yaptıkları zamanlarda deniz zamanı talep ediyorlarsa, kendi girdilerini imzalayabilirler ancak IYT Worldwide tarafından bağımsız doğrulama yapılabilir ve kontrol edilebilir.

Final Yachtmaster sınavım için ne gerekiyor?

Adaylar, final yat sınavına başvurmadan önce tüm derslerin ve kriterlerin yerine getirilmesi gerekmektedir.

Final sınavı hangi bileşenlerden oluşur?

Final sınavı, bir IYT Worldwide Yachtmaster sınav görevlisi tarafından gerçekleştirilecek ve bir yat üzerinde kapsamlı bir sözlü ve pratik test şeklinde olacaktır (ya güç ya da yelkenli). Adaylar, kıyı bazlı veya pratik kursların müfredatında yer alan herhangi bir konuda sınanabilir ve bugüne kadar yaptıkları yatçılık deneyimleri hakkında sorgulanabilirler.

Sınavcı, adayın gerekli standartları karşılamadığı veya adayın Kaptan olarak yeterliliği gereken standartlara ulaşmadığı veya IYT Worldwide Yachtmaster Offshore için önkoşulların karşılanmadığı düşünülürse, Yachtmaster Coastal sertifikası ara sınavda verilebilir. Bu durumda ve istenildiği takdirde, adaya başarısızlık nedenlerini ve yeniden sınav olmadan önce alınabilecek iyileştirici önlemleri belirten bir kişisel rapor gönderilecektir.

Yachtmaster Offshore sertifikasyon kursunun tamamlanması, sınavı geçmeniz ve sertifikanızı almanızın garantisini sağlamaz.

Onay Oranı

Ort. Devamlılık

Dolu Kapasite

Ilginizi Çekebilecek Diğer Kurslar:

ICC & CEVNI
International Bareboat Skipper
Powerboat Skipper