IYT

Başlık Yazar Tıklamalar
RIB Master (MCA) /images/docs/spb-rib-master.jpg tarafından yazıldı. Tıklamalar: 4257
Powerboat Master /images/docs/powerboat-skipper.gif tarafından yazıldı. Tıklamalar: 5755
Yachtmaster Coastal Tansel Yuzer tarafından yazıldı. Tıklamalar: 7354
Yachtmaster Offshore /images/docs/ymo-cert-sample.png tarafından yazıldı. Tıklamalar: 7532
VHF (TELSİZ) Tansel Yuzer tarafından yazıldı. Tıklamalar: 6343
ICC & CEVNI Tansel Yuzer tarafından yazıldı. Tıklamalar: 5502
Bareboat Skipper Tansel Yuzer tarafından yazıldı. Tıklamalar: 7027
Flotilla Skipper Tansel Yuzer tarafından yazıldı. Tıklamalar: 5760
International Crew Tansel Yuzer tarafından yazıldı. Tıklamalar: 5937
International Yacht Training Tansel Yuzer tarafından yazıldı. Tıklamalar: 26028